ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 2. STUPNI ZŠ I

Zaměření: 2. stupeň ZŠ - mírně pokročilí
Zaměření: 2. stupeň ZŠ - mírně pokročilí

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 32 x 45 min.

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

27. 7. 2020, 09:00 - 17:30
28. 7. 2020, 09:00 - 17:30
29. 7. 2020, 09:00 - 17:30
30. 7. 2020, 09:00 - 17:30
31. 7. 2020, 09:00 - 14:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Anna Kuřík Sukniak
Mgr. Bohumila Smolíková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

8 200 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 34401/2019-2-1021


Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.​

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Pobytová LŠ = cena je včetně ubytování a stravy (plná penze)

Zaměření: 2. stupeň ZŠ - mírně pokročilí
Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:
  • absolvovali letní školu Hejného metody pro začátečníky
  • absolvovali jednotlivé základní semináře, případně cykly seminářů,
  • znají základy metody - program navazuje na témata probraná ve skupině začátečníků
  • pracovali s učebnicí A
V dílnách budou řešena témata 7. a 8. ročníku, převážně z učebnic B, C a D.
 
Dílny: Budování pojmu, Zlomky II, Dělitelnost I, Součinové čtverce, Mříž II, Jazyk písmen, Pythagorova věta, Algebraické výrazy I, Souměrnosti, Organizace hodiny, Tvorba gradovaných úloh.

Účastníci budou mít možnost měsíc před konáním letní školy zvolit si ještě další téma pro 4 volitelné dílny, z nichž jedna bude průřezová.

Průřezová dílna bude zaměřená na budování pojmu od MŠ po 2. stupeň. Sejdou se v ní účastníci z 1. stupně i 2. stupně, aby získali představu o způsobu práce i rozdílnosti úloh na různých stupních a aby mohli sdílet své zkušenosti.
Bude nabídnuto i několik dobrovolně volitelných dílen nad rámec 32 hodinové dotace.

Změna programu vyhrazena.


  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: 3 500 Kč
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.