ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 2. STUPNI ZŠ I

Zaměření: 2. stupeň ZŠ - mírně pokročilí
2. stupeň ZŠ - mírně pokročilí

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

seznam účastníků

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

19. 8. 2019, 09:00 - 14:00
ZŠ Ostrava - Hrabová,Paskovská 46,720 00 Ostrava - Hrabová
další termíny

LEKTOŘI

RNDr. Eva Nováková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 300 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 34401/2019-2-1021


Garanti LŠ: RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D., RNDr. Eva Nováková

Zaměření: 2. stupeň ZŠ - mírně pokročilí

Časová dotace: 32 x 45 min.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování 
(včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:

  • absolvovali letní školu Hejného metody pro začátečníky,
  • absolvovali jednotlivé základní semináře, případně cykly seminářů,
  • učí nebo budou učit Hejného metodou v 7. nebo v 8. ročníku

V dílnách budou řešena témata převážně z učebnic C a D.

Dílny: Budování pojmu, Zlomky II, Dělitelnost, Součinové čtverce, Krokování a schody, Mříž II, Jazyk písmen, Pythagorova věta, Algebraické výrazy I, Souměrnosti, Gradované úlohy.

Účastníci budou mít možnost měsíc před konáním letní školy zvolit si ještě další téma pro 4 volitelné dílny. 

Detailní program bude upřesněn.

INFORMACE A STORNO PODMÍNKY
Kontrolujte, prosím, zda se opravdu hlásíte na Vámi zamýšlenou úroveň. Přihlašujte se až ve chvíli, kdy skutečně víte, kdo za Vás bude vícedenní školu hradit (zda Vy nebo škola).

Storno podmínky vícedenních škol: 
Odhlášení 14-7 dnů před začátkem 20% z ceny, 6-4 dny před začátkem 50% z ceny, 3-0 dnů před začátkem 100% ceny.
Účastníci obdrží osvědčení o účasti. Dbáme na to, aby námi vydaný certifikát byl potvrzením o absolvování celé vícedenní školy.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.