ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 2. STUPNI ZŠ I

Zaměření: 2. stupeň - pokročilí
Zaměření: 2. stupeň ZŠ - pokročilí

Seminář vhodný pro financování ze šablon MŠMT, určený pro učitele na 2. stupni ZŠ, hodinová dotace 32 x 45 min.

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

16. 8. 2021, 09:00 - 17:15
17. 8. 2021, 08:30 - 16:45
18. 8. 2021, 08:30 - 16:45
19. 8. 2021, 08:30 - 16:45
20. 8. 2021, 08:30 - 12:30
ZŠ Ostrava - Hrabová, Paskovská 46, 720 00 Ostrava - Hrabová
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 900 Kč

Přihlašovat se můžete do 15. 6. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 34401/2019-2-1021


Garant: Mgr. Václav Strnad

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole.

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)


Zaměření letní školy: Diferenciace a individualizace ve výuce

Letošní letní škola bude pro všechny skupiny zaměřena na jedno z důležitých témat Hejného metody „Individualizaci a diferenciaci ve výuce matematiky Hejného metodou“. 

Co udělat ve výuce pro to, aby: 

  • se žáci rozvíjeli podle svých potřeb a možností,

  •  žáci byli motivovaní, aktivní ve svém poznávaní a přebírali odpovědnost za své učení.

V průběhu letní školy se seznámíte a budete sdílet zkušenosti s tím,  

  • jaké možnosti nabízí Hejného metoda učitelům pro individualizaci výuky pro každého žáka,

  • jak organizovat výuku (prezenční i distanční), 

  • jak žáky motivovat a aktivizovat, 

  • jak získávat od žáků cennou zpětnou vazbu pro další plánování diferencované výuky.

 
Skupina: 2. stupeň - pokročilí:

Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:

  • absolvovali dvě letní školy – skupiny začátečníků a mírně pokročilých

  • absolvovali cykly seminářů nebo šablony s programem pro 2. stupeň I a II nebo webináře Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 2. stupni

  • pracovali s učebnicemi A a B

V dílnách budou řešena témata 8. a 9. ročníku, převážně z učebnic C, D, E a F.

Dílny: Budování pojmu, Mocniny, Úhly, Algebraické výrazy II, Kombinatorika a pravděpodobnost, Práce s daty, Množiny bodů dané vlastnosti, Organizace hodiny, metoda Hejného v onlinové výuce

Účastníci budou mít možnost měsíc před konáním letní školy zvolit si ještě další témata pro 2 volitelné dílny.


Změna programu vyhrazena.
 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.