ŠKOLA HEJNÉHO METODY NA 2. STUPNI ZŠ I

Zaměření: 2. stupeň - mírně pokročilí

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

25. 7. 2022, 09:00 - 18:00
26. 7. 2022, 09:00 - 18:00
27. 7. 2022, 09:00 - 18:00
28. 7. 2022, 09:00 - 18:00
29. 7. 2022, 09:00 - 14:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

9 700 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 2. stupni ZŠ I" pod č.j.:
MSMT- 34401/2019-2-1021


Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.​, Mgr. Hana Kubová

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Pobytová LŠ = cena je včetně ubytování a stravy (plná penze)

Zaměření letní školy: ROZVOJ ŽÁKA I UČITELE

Na letní škole s Hejného metodou budeme hledat odpovědi na otázky:

  • Jak u žáků rozvíjet aktivní přístup k získávání matematických dovedností?
  • Jak může učitel získat cennou zpětnou vazbu od žáků pro další plánování diferencované výuky?
  • Jak může žák využít zpětnou vazbu ke svému dalšímu učení? 
  • Jak vést žáky k přebírání zodpovědnosti za své učení?
Odpovědi budeme nacházet v matematicky i didakticky zaměřených dílnách, diferencovaně ve skupinách podle pokročilosti. Volba matematických témat bude zacílena na stěžejní témata pro dané ročníky.  Didaktickými tématy bude například práce s chybou, gradace úloh, organizace hodiny a práce s učebnicemi, diagnostika žákovských výstupů a hodnocení.
V průběhu letní školy se také budeme věnovat rozvoji učitele v Hejného metodě, každý z účastníků si bude moci nastavit další cestu svého rozvoje.

Mírně pokročilí
Určeno učitelům matematiky 2. stupně, kteří:
  • absolvovali letní školu Hejného metody pro začátečníky
  • absolvovali jednotlivé základní semináře, případně cykly seminářů, dlouhodobé online kurzy
  • znají základy metody - program navazuje na témata probraná ve skupině začátečníků
  • pracovali s učebnicí A
V dílnách budou řešena témata 7. a 8. ročníku, převážně z učebnic B, C a D.
Dílny: Budování pojmu, Zlomky II, Dělitelnost I, Součinové čtverce, Pavučiny, Jazyk písmen, Pythagorova věta, Algebraické výrazy I, Souměrnosti, Organizace hodiny, Tvorba gradovaných úloh. Rozvoj čtenářské gramotnosti
Účastníci budou mít možnost měsíc před konáním letní školy zvolit si ještě další témata pro 2 volitelné dílny.

Změna programu vyhrazena.

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování je zahrnuto v ceně
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh semináře nenabízíme na školách.