LETNÍ ŠKOLA PRAHA: STŘEDOŠKOLSKÁ MATEMATIKA S POROZUMĚNÍM, SKUPINA A

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

12. 8. 2024, 09:00 - 18:45
13. 8. 2024, 09:00 - 18:30
14. 8. 2024, 09:00 - 18:30
DINO SCHOOLS OF PRAGUE, Bellova 352, 109 00 Praha 10 – Petrovice
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 200 Kč (vč. 21 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 22. 7. 2024.
Zbývá 9 míst.
Storno podmínky


Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.​

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování, včetně stravy během programu
ubytování: 0 Kč
strava (obědy, coffee breaky): 1200 Kč
kurzovné vč. materiálů: 3000 Kč

Zaměření letní školy: Středoškolská matematika s porozuměním
 
Na letní škole s Hejného metodou se zaměříme na jedinečnost žáka a jeho pokrok ve výuce, budeme hledat odpovědi na otázky:

 • Jak podpořit zapojení žáků v hodinách a vést je k zodpovědnosti za vlastní učení?
 • Jak zjistit úroveň porozumění učivu? Jak s těmito informacemi dále pracovat?
 • Jak zařídit, aby se žáci neučili zpaměti postupy, ale aby matematice rozuměli?
 • Jak rozvíjet nadané žáky v běžné třídě?
 • Jak vytvořit ve třídě příjemné klima, aby se žáci i učitelé cítili dobře?
 
Odpovědi budeme nacházet v matematicky i didakticky zaměřených dílnách, diferencovaně ve skupinách podle zkušeností účastníků s Hejného metodou. Volba matematických témat bude zacílena na oblasti učiva střední školy, pro které jsou již vytvořené materiály v duchu Hejného metody.
Jsou to například různé typy rovnic a nerovnic, soustavy rovnic, funkce, množiny, výroky, důkazové úlohy, goniometrie, planimetrie, posloupnosti, kombinatorika, úvodní úlohy do analytické geometrie.
V didaktických dílnách se budeme zabývat poznávacím procesem, prací s chybou, gradací úloh, organizací hodiny a dalšími tématy.


Komu je letní škola určena:
Letní škola je určena středoškolským učitelům matematiky, kteří by pro svou práci rádi načerpali inspiraci z Hejného metody.
 
SŠ – skupina A
 
Určeno učitelům matematiky na středních školách, kteří:
 • se chtějí seznámit s Hejného metodou,
 • začnou Hejného metodou učit
 Účastníci se seznámí s přístupem k vyučování středoškolské matematiky v duchu Hejného metody. Zaměříme se jak na obsah, tak i na metody práce. Na konkrétních pojmech budeme ilustrovat budování mentálních schémat, v metodách budeme cílit na aktivizaci žáka a na komunikaci.
 
Účastníci se dále seznámí
 • s principy a cíli Hejného metody, s rolí učitele i rolí žáka při výuce matematiky
 • s poznávacím procesem žáka a mechanizmem budování představ a pojmů v matematice a s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka, s metodami objevování v matematice
 • s koncepcí učebnic pro 2. stupeň ZŠ, s výhledem na střední školu
 • s připravovanými učebnicemi matematiky pro gymnázia v duchu Hejného metody
 • s individualizovaným přístupem k žákům různé úrovně s využitím gradovaných úloh

Změna programu vyhrazena.

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde