LETNÍ ŠKOLA PRAHA: STŘEDOŠKOLSKÁ MATEMATIKA S POROZUMĚNÍM, SKUPINA B

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

12. 8. 2024, 09:00 - 18:45
13. 8. 2024, 09:00 - 18:30
14. 8. 2024, 09:00 - 18:30
DINO SCHOOLS OF PRAGUE, Bellova 352, 109 00 Praha 10 – Petrovice
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 200 Kč (vč. 21 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 22. 7. 2024.
Zbývá 12 míst.
Storno podmínky


Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.​

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování, včetně stravy během programu
ubytování: 0 Kč
strava (obědy, coffee breaky): 1200 Kč
kurzovné vč. materiálů: 3000 Kč

Zaměření letní školy: Středoškolská matematika s porozuměním

Na letní škole s Hejného metodou se zaměříme na jedinečnost žáka a jeho pokrok ve výuce, budeme hledat odpovědi na otázky:

 • Jak podpořit zapojení žáků v hodinách a vést je k zodpovědnosti za vlastní učení?
 • Jak zjistit úroveň porozumění učivu? Jak s těmito informacemi dále pracovat?
 • Jak zařídit, aby se žáci neučili zpaměti postupy, ale aby matematice rozuměli?
 • Jak rozvíjet nadané žáky v běžné třídě?
 • Jak vytvořit ve třídě příjemné klima, aby se žáci i učitelé cítili dobře?

 
Odpovědi budeme nacházet v matematicky i didakticky zaměřených dílnách, diferencovaně ve skupinách podle zkušeností účastníků s Hejného metodou. Volba matematických témat bude zacílena na oblasti učiva střední školy, pro které jsou již vytvořené materiály v duchu Hejného metody.
Jsou to například různé typy rovnic a nerovnic, soustavy rovnic, funkce, množiny, výroky, důkazové úlohy, goniometrie, planimetrie, posloupnosti, kombinatorika, úvodní úlohy do analytické geometrie.
V didaktických dílnách se budeme zabývat poznávacím procesem, prací s chybou, gradací úloh, organizací hodiny a dalšími tématy.


Komu je letní škola určena:
Letní škola je určena středoškolským učitelům matematiky, kteří by pro svou práci rádi načerpali inspiraci z Hejného metody.


SŠ – skupina B
 
Určeno učitelům matematiky na středních školách, kteří:
 • absolvovali letní školu Hejného metody pro SŠ (3. stupeň)
 • absolvovali více letních škol pro 2. stupeň
 • znají základy metody, absolvovali jednotlivé semináře pro 2. nebo 3. stupeň, případně cykly seminářů pro 2. stupeň
Někteří z účastníků letních škol se stali pilotními učiteli vznikajících učebních materiálů. Na dílnách budou některé pilotní materiály představeny a budou sdíleny zkušenosti z pilotáže.
Účastníci se seznámí
 • s poznávacím procesem žáka a mechanizmem budování představ a pojmů v matematice – bude ilustrováno vybraným konkrétním pojmem, úlohami z nových učebních materiálů
 • s postupy, které vedou k rozvoji rozumových i osobnostních schopností žáka, s metodami objevování v matematice
 • s novými kapitolami z učebnic matematiky pro gymnázia v duchu Hejného metody
 • s individualizovaným přístupem k žákům různé úrovně s využitím gradovaných úloh

Změna programu vyhrazena.

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde