LETNÍ ŠKOLA PRO UČITELE MATEMATIKY NA GYMNÁZIÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH - POKROČILÍ

Podněty z Hejného metody pro výuku matematiky na středních školách

Hodinová dotace: 24 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

16. 8. 2022, 09:00 - 18:00
17. 8. 2022, 09:00 - 18:00
18. 8. 2022, 09:00 - 18:00
19. 8. 2022, 09:00 - 14:00
ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, 150 00 Praha 5
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody na 3. stupni" pod č.j.:
MSMT- 367/2021-2-47


Garant: Mgr. Jana Hanušová, Ph.D.​
Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!
Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu - 1 x oběd a 2 x Coffee Break)


Na letní škole s Hejného metodou budeme hledat odpovědi na otázky:

  • Jak u žáků rozvíjet aktivní přístup k získávání matematických dovedností?
  • Jak u žáků budovat matematické poznání s porozuměním?
  • Jak žákům pomoci získat hlubší a méně formální náhled například na řešení kvadratických rovnic, na práci s mnohočleny, na funkce, jak přistupovat ke konstrukčním úlohám?
  • Jak může učitel pracovat se žáky, kteří přicházejí s velmi různými znalostmi ze základních škol, aniž by se brzdili ti, kteří jsou „napřed,“ a neztráceli se ti, kteří jsou „pozadu.“
  • Jak může žák využít zpětnou vazbu ke svému dalšímu učení? 
  • Jak vést žáky k přebírání zodpovědnosti za své učení?
Odpovědi budeme nacházet v matematicky i didakticky zaměřených dílnách, diferencovaně ve skupinách podle pokročilosti.
Didaktickými tématy budou například gradace úloh (tzn. úlohy, které mohou na své úrovni řešit současně žáci s menším i větším matematickým vhledem tak, aby to všechny rozvíjelo na jejich úrovni), organizace hodiny, diagnostika žákovských výstupů a hodnocení, práce s talentovanými žáky.
 
Komu je letní škola určena:
Letní škola je určena učitelům SŠ, které zajímá, jak se dá aplikovat Hejného metoda na středních školách, nebo kteří hledají cestu ke zlepšení výsledků žáků v matematice a uvažují o využití některých prvků této metody ve své výuce.
 
 

Obsah programu:

Pokročilí
Určeno učitelům matematiky 3. stupně, kteří:
  • vloni absolvovali letní školu Hejného metody pro 3. stupeň
  • absolvovali více letních škol pro 2. stupeň
  • znají základy metody, absolvovali jednotlivé základní semináře, případně cykly seminářů pro 2. stupeň
 
Někteří z loňských účastníků se stali pilotními učiteli vznikajících učebních materiálů. Na dílnách budou některé pilotní materiály představeny a budou sdíleny zkušenosti z pilotáže.

Dílny: Budování pojmu od MŠ po 3. stupeň, Kvadratické rovnice, Kombinatorický maraton, Závislosti, Goniometrie, Práce s talentovanými žáky, Organizace hodiny, Zobecňování – diagnostika žákovských řešení, Historická paralela vývoje porozumění nekonečných procesů 

Účastníci budou mít možnost měsíc před konáním letní školy zvolit si ještě další témata pro 2 volitelné dílny.
 
Změna programu vyhrazena.

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde