LETNÍ ŠKOLA PRAHA: MŠ - ZAČÁTEČNÍCI

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

21. 8. 2023, 09:00 - 18:30
22. 8. 2023, 09:00 - 18:30
23. 8. 2023, 09:00 - 18:30
24. 8. 2023, 09:00 - 18:30
25. 8. 2023, 09:00 - 12:00
ZŠ a MŠ Praha 5 - Radlice, Radlická 140/115, 150 00 Praha 5
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody v předmatematické výchově I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Zuzana Rauchová, DiS.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování (včetně stravy během programu: 1 x oběd a 2 x Coffee Break)

Skupina MŠ - začátečníci:
Přijďte se v druhé polovině srpna nastartovat do nového školního roku na letní školu Hejného metody v Praze! Setkáte se s inspirativními lidmi, zažijete na vlastní kůži množství aktivit, které budete moci využívat při práci s dětmi. Budete moci nově nabyté zkušenosti využít při plánování třídního vzdělávacího programu. Vyzkoušíte si práci s jednoduchými pomůckami, které možná máte ve vlastní třídě. Dozvíte se, jak je využít nejen k tvorbě prožitkové vzdělávací nabídky, ale také jak jednotlivé aktivity vytěžit pro pedagogickou diagnostiku a další plánování.
V rámci letní školy proběhne i jedno odpoledne venku, kde se setkáte s účastníky z prvního a druhého stupně a společně si vyzkoušíte vyřešit některé výzvy z prostředí Popeláři – práce s daty. Tradičně bude pro účastníky připraven i večerní program ve formě volitelných dílen. Budete mít možnost vybrat si z pestré nabídky napříč stupni.

•       Je určena pro všechny, kteří chtějí obohatit svůj didaktický potenciál, prožít a nasát atmosféru při vzdělávání Hejného metodou. Účastníci budou mít příležitost seznámit se nejen s prostředími Hejného metody, ale i s jejími principy. Budou mít možnost obohatit své metody a formy práce a celkovou nabídku vzdělávacích činností. Ukážeme si mimo jiné, jak využívat získané vědomosti při plánování tematických bloků.   
•       V programu naleznete tyto dílny: Úvod do Hejného metody, Dřívka, Stavitelé, Schody, Hranolky, Rytmus, Autobus, Papírnictví, Číslo, Podlaháři, Krokování, Pohádky, Bludiště, Obrázky a Využití digitálních pomůcek. Z volitelných dílen nebude chybět v nabídce ochutnávka Propojení předčtenářské a předmatematické gramotnosti, Finanční gramotnost Hejného metodou pro MŠ, Prostředí Rodina, Deskové hry, Zkušenosti ze třídy.


Změna programu vyhrazena.
 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh seminářene nabízíme na školách.