LETNÍ ŠKOLA LUNA I: MATEŘSKÉ ŠKOLY

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

15. 7. 2024, 09:00 - 18:00
16. 7. 2024, 09:00 - 18:00
17. 7. 2024, 09:00 - 18:00
18. 7. 2024, 09:00 - 18:00
19. 7. 2024, 09:00 - 14:00
Hotel LUNA, Kouty 77, 584 01 Ledeč nad Sázavou
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

11 500 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody v předmatematické výchově I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Zuzana Rauchová, DiS.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Pobytová LŠ = včetně ubytování ubytování a stravy během programu
ubytování: 3140 Kč
strava (obědy, večeře, coffee breaky): 4360 Kč
kurzovné vč. materiálů: 4000 Kč

Jediná pobytová letní škola pro paní učitelky a pány učitele, ale i další pedagogické pracovníky mateřských škol.
Máte příležitost zažít na vlastní kůži jako účastníci letní školy vzdělávání v duchu principů Hejného metody. Program bude zaměřen na nabývání vědomostí společným objevováním a vlastními zkušenostmi. Budeme pracovat v didaktických prostředích, diskutovat nad jejich významem z hlediska rozvoje předmatematických dovedností. Budeme si ale všímat také potenciálu jednotlivých aktivit k rozvoji dalších pregramotností a kompetencí, a jejich využití ke sledování individuálních vzdělávacích pokroků dětí. Chystáme pro vás také průřezové dílny (společné dílny s účastníky prvního stupně), díky nimž budete moci prohloubit svůj vhled do daného tématu a nahlédnout, kam dané prostředí směřuje po mateřské škole.

Nespornou výhodou této letní školy je možnost sdílení i po skončení společného programu. Nebude samozřejmě chybět ani nabídka společných volnočasových aktivit a večerních volitelných dílen. Budete mít možnost vybrat si z pestré nabídky napříč stupni.
Poprvé v historii letních škol nabízíme účastníkům dobrovolný nadstavbový program: Pohádková škola, při kterém budou moci prožít množství různorodých aktivit, které lze následně využít při práci s dětmi nejen v běžné výuce, ale také například při pobytech v přírodě. 

Rádi bychom připravili program na míru vašim zkušenostem a potřebám. Proto vás žádáme, abyste do poznámek v přihlašovacím formuláři uvedli, zda a jakým způsobem jste se již s námi vzdělávali a v případě, že jste již nějakým vzděláváním prošli, tak i se kterými prostředími jste se již seznámili. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na viděnou!   

Změna programu vyhrazena.
 

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování je zahrnuto v ceně
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh seminářene nabízíme na školách.