LETNÍ ŠKOLA PRAHA: MŠ - POKROČILÍ

Hodinová dotace: 32 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

12. 8. 2024, 09:00 - 18:30
13. 8. 2024, 09:00 - 18:30
14. 8. 2024, 09:00 - 18:30
15. 8. 2024, 09:00 - 18:30
16. 8. 2024, 09:00 - 13:00
DINO SCHOOLS OF PRAGUE, Bellova 352, 109 00 Praha 10 – Petrovice
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 900 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 22. 7. 2024.
Zbývá 13 míst.
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Škola Hejného metody v předmatematické výchově I" pod č.j.:
MSMT- 869/2023-5-52


Garant: Zuzana Rauchová, DiS.

Podmínkou pro získání certifikátu je 100 % účast na letní škole!

Příměstská LŠ = bez ubytování, včetně stravy během programu
ubytování: 0 Kč
strava (obědy, coffee breaky): 1900 Kč
kurzovné vč. materiálů: 4000 Kč

Chcete zažít na vlastní kůži vzdělávání Hejného metodou? Na příměstské letní škole si jako účastníci vyzkoušíte nejen práci v didaktických prostředích Hejného metody, ale budete mít příležitost seznámit se také s principy tohoto vzdělávání.

Prožitek je více než předkládání hotových informací, a proto budeme společně objevovat. V jednotlivých prostředích budete moci poznávat různé cesty k nabývání poznatků. V poznávacím procesu budeme využívat všech smyslů. To vše proto, abychom dětem byli schopni připravit smysluplnou vzdělávací nabídku, která bude odpovídat různým stylům učení se a fungování dětské mysli. V neposlední řadě při tom všem nezapomeneme ani na učitele, jehož role je v tomto zcela zásadní. Budeme promýšlet, jak zorganizovat činnosti ve třídě tak, aby měly děti prostor pro spolupráci, komunikaci, argumentaci, aby měly příležitost porozumět vlastním chybám a nebály se dělat další a další na cestě k vlastním poznatkům. Jak to vše zařídit, aby učitel odcházel z práce nadšený a nikoli vyčerpaný.

Budeme se snažit využívat blízký park k aktivitám, které lze realizovat venku. Tradičně bude pro účastníky připraven i večerní program ve formě volitelných dílen. Budete mít možnost vybrat si z pestré nabídky napříč stupni.

Přiměřenost budeme hledat nejen v jednotlivých výzvách, které předkládáme dětem, ale také směrem k účastníkům. Proto budou účastníci na základě dosavadních zkušeností s metodou rozděleni do skupiny začátečníků a pokročilých.

Žádáme vás proto, abyste do poznámek v přihlašovacím formuláři uvedli, zda a jakým způsobem jste se již s námi vzdělávali a v případě, že jste již nějakým vzděláváním prošli, tak i se kterými prostředími jste se již seznámili. Děkujeme za spolupráci a těšíme se na viděnou!   

Skupina pokročilí: účastníci, kteří již prošli letní školou Hejného metody, nebo absolvovali úvod do Hejného metody a alespoň 6 prostředí na seminářích, případně online seminářích.

Změna programu vyhrazena.

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Tento druh seminářene nabízíme na školách.