HADI, DŘÍVKA, ŠIFRA PRO 1. ROČNÍK ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 1. ročníku, 5/10

 

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

17. 1. 2024, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Gabriela Hlavatá
Mgr. Jana Peřinová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 21 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Průvodce: Mgr. Gabriela Hlavatá, Mgr. Andrea Ćmoková
Zaměření: začátečníci

 

Matematická prostředí v metodě Hejného, zaměření: Hadi, Dřívka, Šifra pro 1. ročník ZŠ.

Seminář bude členěn do několika etap:

  1. Aktivní seznámení účastníků s prostředími Hadi, Dřívka, Šifra, a to způsobem, který učitel může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).

  2. Didaktické aspekty úloh z dalších prostředí, např. Dětský park, Náhoda v krokování, parkety, Krychlové stavby s ohledem na jejich využití ve výuce matematiky 1. ročníku. Tato prostředí nebudou předložena v celé šíři, ale důsledně jen v rozsahu pracovní učebnice pro 1. r. na stranách 55 – 66 a odpovídajících částí gradovaných karet (účastník v roli učitele).  

  3. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami z některé uvedené oblasti (Dětský park, Hadi) a vyzkouší si tvorbu gradované série úloh na vybrané téma.

  4. Účastníci nahlédnou i do matematiky, která je danými prostředími připravována. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období. 

  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody.  

 

Dále doporučujeme navštívit 14. 2. 2024: 6/10 Matematická prostředí v metodě Hejného se zaměřením na Autobus, Myšlené číslo, Schody v 1. ročníku.


Obecná anotace pro celý seriál seminářů ZDE.


  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde