ÚHEL A ROVNICE II PRO 5. ROČNÍK ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 5. ročníku, 5/10

 

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

18. 1. 2024, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Jarka Kloboučková
Mgr. Jana Peřinová
Mgr. Lenka Mácková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 21 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Průvodce: Mgr. Jaroslava Kloboučková, Mgr. Lenka Mácková, Mgr. Jana Peřinová

 

Matematická prostředí v metodě Hejného, zaměření: Úhel a Rovnice II pro 5. ročník ZŠ.

Seminář bude členěn do několika etap: 

  1. Aktivní seznámení účastníků s kapitolami Úhel a Rovnice II, a to způsobem, který učitel může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).

  2. Didaktické aspekty úloh z dalších prostředí, např. Ciferník, Origami, Obálky, Šipkový graf (izomorfizmus) s ohledem na jejich využití ve výuce matematiky 5. ročníku. Tato prostředí nebudou předložena v celé šíři, ale důsledně jen v rozsahu učebnice pro 5. r. na stranách 38 – 45 a odpovídajících částí pracovního sešitu (účastník v roli učitele).  

  3. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami z některé další oblasti (Šipkové grafy, Slovní úlohy a soustavy rovnic), vyzkouší si tvorbu gradované série úloh na vybrané téma.

  4. Účastníci nahlédnou i do matematiky, která je danými prostředími připravována. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období. 

  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody.  

Dále doporučujeme navštívit 15. 2. 2024: 6/10 Matematická prostředí v metodě Hejného se zaměřením na Geometrie v rovině a Množiny v 5. ročníku.

Obecná anotace pro celý seriál seminářů ZDE.


  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde