NÁSOBENÍ 6, 7, 8, 9, OBSAH A OBVOD MNOHOÚHELNÍKŮ, POKOJÍČEK PRO 2. ROČNÍK ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 2. ročníku, 8/10

 

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

9. 4. 2024, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Lenka Rybová
Mgr. Jana Kotrbatá

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 21 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Průvodce: Mgr. Lenka Rybová, Mgr. Jana Kotrbatá

Matematická prostředí v metodě Hejného, zaměření: Násobení 6, 7, 8, 9, Obsah a obvod mnohoúhelníků, Pokojíček pro 2. ročník ZŠ.

 

Seminář bude členěn do několika etap:

  1. Aktivní seznámení účastníků s prostředími Násobení 6, 7, 8, 9, Obsah a obvod mnohoúhelníků, Pokojíček, a to způsobem, který učitel může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).

  2. Didaktické aspekty úloh z dalších prostředí, např. Pavučiny s podmínkou, Sčítalka s barevnými poli s ohledem na jejich využití ve výuce matematiky 2. ročníku. Tato prostředí nebudou předložena v celé šíři, ale důsledně jen v rozsahu pracovní učebnice pro 2. r. na stranách 95 – 106 a odpovídajících částí gradovaných karet (účastník v roli učitele).  

  3. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami z některé uvedené oblasti (Schody, Mince) a vyzkouší si tvorbu gradované série úloh na vybrané téma.

  4. Účastníci nahlédnou i do matematiky, která je danými prostředími připravována. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období. 

  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody.  

 

Dále doporučujeme navštívit 14. 5. 2024: 9/10 Matematická prostředí v metodě Hejného se zaměřením na Tabulka čísel – parkety, Vláčky, Výstaviště ve 2. ročníku.

Obecná anotace pro celý seriál seminářů ZDE.


  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde