MŘÍŽ II, NÁSOBENÍ POD SEBOU PRO 3. ROČNÍK ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 3. ročníku, 8/10

 

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

10. 4. 2024, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Jitka Vokšická
Mgr. Eva Janšová
Mgr. Petra Sadílková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 21 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Průvodce: Mgr. Jitka Vokšická, Mgr. Petra Sadílková, Mgr. Eva Janšová

 

Matematická prostředí v metodě Hejného, zaměření: Mříž II, Násobení pod sebou pro 3. ročník ZŠ.

Seminář bude členěn do několika etap: 

  1. Aktivní seznámení účastníků s kapitolami Mříž II, Násobení pod sebou a to způsobem, který učitel může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).

  2. Didaktické aspekty úloh z dalších prostředí, např. Obsah obrazce, Odhad a ověření, Posloupnost, která se láme, Výroky a jejich pravdivostní hodnota, Autobus, Mozaiky, Sítě krychle s ohledem na jejich využití ve výuce matematiky 3. ročníku. Tato prostředí nebudou předložena v celé šíři, ale důsledně jen v rozsahu učebnice pro 3. r. na stranách 56 – 61 a odpovídajících částí pracovního sešitu (účastník v roli učitele).  

  3. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami z oblasti Obsah obrazce, Ciferníková aritmetika, vyzkouší si tvorbu gradované série úloh na vybrané téma.

  4. Účastníci nahlédnou i do matematiky, která je danými prostředími připravována. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období. 

  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody.  

 

Dále doporučujeme navštívit 15. 5. 2024: 9/10 Matematická prostředí v metodě Hejného se zaměřením na Rýsování, Kvádr ve 3. ročníku.

Obecná anotace pro celý seriál seminářů ZDE.
  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde