SOUČTOVÉ TROJÚHELNÍKY, VLÁČKY A MATEMATICKÉ ROZCVIČKY PRO 1. ROČNÍK ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 1. ročníku, 3/10

Název akreditovaného semináře: Webinář - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

10. 11. 2022, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Andrea Ćmoková
Mgr. Gabriela Hlavatá
Mgr. Jarka Kloboučková
Mgr. Eva Janšová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Průvodce: Mgr. Gabriela Hlavatá, Mgr. Andrea Ćmoková
Lektoři: Mgr. Jana Kotrbatá, Mgr. Petra Sadílková a další lektoři H-mat, o.p.s.

Matematická prostředí v metodě Hejného, zaměření: Součtové trojúhelníky, Vláčky a Matematické rozcvičky pro 1. ročník ZŠ.
Seminář bude členěn do několika etap:
  1. Aktivní seznámení účastníků s prostředími Součtové trojúhelníky, Vláčky a Matematické rozcvičky, a to způsobem, který učitel může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).
  2. Didaktické aspekty úloh z dalších prostředí, např. Dečky, Dětský park, Dřívka, Číslo jako veličina, Krokování, Obrázek s ohledem na jejich využití ve výuce matematiky 1. ročníku. Tato prostředí nebudou předložena v celé šíři, ale důsledně jen v rozsahu pracovní učebnice pro 1. r. na stranách 29 – 40 a odpovídajících částí gradovaných karet (účastník v roli učitele). 
  3. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami z některé uvedené oblasti (Dečky, Dřívka) a vyzkouší si tvorbu gradované série úloh na vybrané téma.
  4. Účastníci nahlédnou i do matematiky, která je danými prostředími připravována. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období.
  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody. 
 
Dále doporučujeme navštívit 8. 12. 2022: 4/10 Matematická prostředí v metodě Hejného se zaměřením na Parkety, Skládání papíru, Bludiště v 1. ročníku.


Obecná anotace pro celý seriál seminářů ZDE.

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde