RODINA, VÝSTAVIŠTĚ, KALENDÁŘ, DĚDA LESOŇ PRO 1. A 2. ROČNÍK ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 1. ročníku, 10/10

Název akreditovaného semináře: Webinář - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

11. 5. 2023, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Andrea Ćmoková
Mgr. Gabriela Hlavatá

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 8. 5. 2023 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Průvodce: Mgr. Gabriela Hlavatá, Mgr. Andrea Ćmoková
Lektoři: Mgr. Jana Kotrbatá, Mgr. Petra Sadílková a další lektoři H-mat, o.p.s.

Matematická prostředí v metodě Hejného, zaměření: Rodina, Výstaviště, Kalendář, Děda Lesoň pro 1. a 2. ročník ZŠ.
Seminář bude členěn do několika etap:
  1. Aktivní seznámení účastníků s prostředími Rodina, Výstaviště, Kalendář, Děda Lesoň, a to způsobem, který učitel může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).
  2. Didaktické aspekty úloh z dalších prostředí, např. Práce s daty a tabulky, Autobus, Parkety s ohledem na jejich využití ve výuce matematiky 1. ročníku. Tato prostředí nebudou předložena v celé šíři, ale důsledně jen v rozsahu pracovní učebnice pro 1. r. na stranách 115 – 120 a odpovídajících částí gradovaných karet (účastník v roli učitele). Zaměříme se i na opakovací části učebnice ve 2. ročníku, včetně prostředí Dědy Lesoně v rozsahu stran 4 – 14 a odpovídající části pracovních karet.  
  3. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami z některé uvedené oblasti (Dečky, Práce s daty) a vyzkouší si tvorbu gradované série úloh na vybrané téma.
  4. Účastníci nahlédnou i do matematiky, která je danými prostředími připravována. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období.
  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody. 
Obecná anotace pro celý seriál seminářů ZDE.

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde