TABULKA ČÍSEL – PARKETY, VLÁČKY, VÝSTAVIŠTĚ PRO 2. ROČNÍK ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 2. ročníku, 9/10

Název akreditovaného semináře: Webinář - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

25. 4. 2023, 14:30 - 18:00
on-line800
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Jarka Kloboučková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Průvodce: Mgr. Petra Sadílková, Mgr. Jana Kotrbatá
Lektoři: PhDr. Štěpán Ročák, Mgr. Lenka Rybová a další lektoři H-mat, o.p.s.

Matematická prostředí v metodě Hejného, zaměření: Tabulka čísel – parkety, Vláčky, Výstaviště pro 2. ročník ZŠ.
Seminář bude členěn do několika etap:
  1. Aktivní seznámení účastníků s prostředími Tabulka čísel – parkety, Vláčky, Výstaviště, a to způsobem, který učitel může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).
  2. Didaktické aspekty úloh z dalších prostředí, např. Myšlené číslo, Konstrukce obdélníku s ohledem na jejich využití ve výuce matematiky 2. ročníku. Tato prostředí nebudou předložena v celé šíři, ale důsledně jen v rozsahu pracovní učebnice pro 2. r. na stranách 107 – 114 a odpovídajících částí gradovaných karet (účastník v roli učitele). 
  3. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami a vyzkouší si tvorbu gradovaného diagnostického testu na závěr 2. ročníku.
  4. Účastníci nahlédnou i do matematiky, která je danými prostředími připravována. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období.
  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody. 
 
Dále doporučujeme navštívit 23. 5. 2023: 10/10 Matematická prostředí v metodě Hejného se zaměřením na Autobus, Závislosti s dřívky, Zlomky ve 2. ročníku.
 
Obecná anotace pro celý seriál seminářů ZDE.

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde