PRÁCE S DATY II PRO 4. ROČNÍK ZŠ, VÝHLED DO 5. ROČNÍKU

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 4. ročníku, 10/10

Název akreditovaného semináře: Webinář - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

30. 5. 2023, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Jarka Kloboučková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Průvodce: Mgr. Marta Kuchaříková, PhDr. Štěpán Ročák
Lektoři: Mgr. Jana Peřinová, Mgr. Gabriela Hlavatá, Mgr. Petra Sadílková a další lektoři H-mat, o.p.s.

Matematická prostředí v metodě Hejného, zaměření: Práce s daty II pro 4. ročník ZŠ, výhled do 5. ročníku.
Seminář bude členěn do několika etap: 
  1. Aktivní seznámení účastníků s kapitolami Práce s daty II, a to způsobem, který učitel může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).
  2. Didaktické aspekty úloh z dalších prostředí, např. Tabulka N, Pavučiny, Autobus s ohledem na jejich využití ve výuce matematiky 4. ročníku. Tato prostředí nebudou předložena v celé šíři, ale důsledně jen v rozsahu učebnice pro 4. r. na stranách 69 – 72 a odpovídajících částí pracovního sešitu (účastník v roli učitele). 
  3. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami z některé uvedené oblasti (diagnostický test), vyzkouší si tvorbu gradované série úloh, seznámí se s úlohami z opakovací kapitoly v 5. ročníku.
  4. Účastníci nahlédnou i do matematiky, která je danými prostředími připravována. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období.
  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody. 

Obecná anotace pro celý seriál seminářů ZDE.

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde