RACIONÁLNÍ ČÍSLA A VELKÁ ČÍSLA PRO 5. ROČNÍK ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 5. ročníku, 8/10

Název akreditovaného semináře: Webinář - Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

13. 4. 2023, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Jarka Kloboučková
Mgr. Lenka Rybová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 21 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Průvodce: Mgr. Jaroslava Kloboučková, Mgr. Lenka Rybová
Lektoři: PhDr. Štěpán Ročák, Mgr. Jana Peřinová a další lektoři H-mat, o.p.s.

Matematická prostředí v metodě Hejného, zaměření: Racionální čísla a Velká čísla pro 5. ročník ZŠ.
Seminář bude členěn do několika etap: 
  1. Aktivní seznámení účastníků s kapitolami Racionální čísla a Velká čísla, a to způsobem, který učitel může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).
  2. Didaktické aspekty úloh z dalších prostředí, např. Početní operace s racionálními čísly a s velkými čísly, Pavučiny, Číselná osa, Písemné algoritmy s ohledem na jejich využití ve výuce matematiky 5. ročníku. Tato prostředí nebudou předložena v celé šíři, ale důsledně jen v rozsahu učebnice pro 5. r. na stranách 59 – 65 a odpovídajících částí pracovního sešitu (účastník v roli učitele). 
  3. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami z některé uvedené oblasti (Převádění jednotek, Vlastnosti mnohoúhelníků), vyzkouší si tvorbu gradované série úloh na vybrané téma.
  4. Účastníci nahlédnou i do matematiky, která je danými prostředími připravována. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období.
  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody. 
 
Dále doporučujeme navštívit 4. 5. 2023: 9/10 Matematická prostředí v metodě Hejného se zaměřením na Geometrie v prostoru v 5. ročníku.

Obecná anotace pro celý seriál seminářů ZDE.

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde