KRYCHLOVÉ STAVBY A KOMBINATORIKA, KROKOVÁNÍ, TABULKY PRO 2. ROČNÍK ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 2. ročníku, 4/10

 

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

28. 11. 2023, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Lenka Rybová
Mgr. Jana Kotrbatá

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 21 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Průvodce: Mgr. Lenka Rybová, Mgr. Jana Kotrbatá

 

Matematická prostředí v metodě Hejného, zaměření: Krychlové stavby a kombinatorika, Krokování, Tabulky pro 2. ročník ZŠ.

Seminář bude členěn do několika etap:

  1. Aktivní seznámení účastníků s prostředími Krychlové stavby a kombinatorika, Krokování, Tabulky, a to způsobem, který učitel může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).

  2. Didaktické aspekty úloh z dalších prostředí, např. Dětský park, Jízdní řády s ohledem na jejich využití ve výuce matematiky 2. ročníku. Tato prostředí nebudou předložena v celé šíři, ale důsledně jen v rozsahu pracovní učebnice pro 2. r. na stranách 44 – 54 a odpovídajících částí gradovaných karet (účastník v roli učitele).  

  3. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami z některé uvedené oblasti (Figurky, Hadi s podmínkou) a vyzkouší si tvorbu gradované série úloh na vybrané téma.

  4. Účastníci nahlédnou i do matematiky, která je danými prostředími připravována. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období. 

  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody.  

Dále doporučujeme navštívit 16. 1. 2024: 5/10 Matematická prostředí v metodě Hejného se zaměřením na Sítě krychle, Násobení 2, 3, 4, 5, Zlomky, didaktická hra Tleskni, dupni ve 2. ročníku.

Obecná anotace pro celý seriál seminářů ZDE.


  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde