ROVNICE A KMENOVÉ ZLOMKY PRO 4. ROČNÍK ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 4. ročníku, 2/10

 

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

9. 10. 2023, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Romana Adamcová
Mgr. Magdalena Málková
PhDr. Štěpán Ročák

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 21 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Průvodce: PhDr. Štěpán Ročák, Mgr. Romana Adamcová, Mgr. Magdalena Málková

Matematická prostředí v metodě Hejného, zaměření: Rovnice a Kmenové zlomky pro 4. ročník ZŠ.

Seminář bude členěn do několika etap: 

  1. Aktivní seznámení účastníků s kapitolami Rovnice a Kmenové zlomky, a to způsobem, který učitel může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).

  2. Didaktické aspekty úloh z dalších prostředí, např. Indické násobení, Kouzelník Zababa, Algebrogramy, Součtové trojúhelníky s ohledem na jejich využití ve výuce matematiky 4. ročníku. Tato prostředí nebudou předložena v celé šíři, ale důsledně jen v rozsahu učebnice pro 4. r. na stranách 15 – 20 a odpovídajících částí pracovního sešitu (účastník v roli učitele).  

  3. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami z některé uvedené oblasti (Krokování a Oslava), vyzkouší si tvorbu gradované série úloh na vybrané téma.

  4. Účastníci nahlédnou i do matematiky, která je danými prostředími připravována. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období. 

  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody.  


Dále doporučujeme navštívit 30. 10. 2023: 3/10 Matematická prostředí v metodě Hejného se zaměřením na Dělení jednociferným číslem, Rovinné útvary II ve 4. ročníku.Obecná anotace pro celý seriál seminářů ZDE.  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde