ŘÍMSKÁ ČÍSLA, PRÁCE S DATY I PRO 4. ROČNÍK ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 4. ročníku, 4/10

 

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

27. 11. 2023, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Marta Kuchaříková
Mgr. Romana Adamcová
Mgr. Magdalena Málková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 21 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Průvodce: PhDr. Štěpán Ročák, Mgr. Romana Adamcová, Mgr. Magdalena Málková

Matematická prostředí v metodě Hejného, zaměření: Římská čísla, Práce s daty I pro 4. ročník ZŠ.

 

Seminář bude členěn do několika etap: 

  1. Aktivní seznámení účastníků s kapitolami Římská čísla, Práce s daty I, a to způsobem, který učitel může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).

  2. Didaktické aspekty úloh z dalších prostředí, např. Vláčky a Děda Lesoň, Obsah pravoúhelníků, Krychlové stavby, Slovní úlohy o slevách s ohledem na jejich využití ve výuce matematiky 4. ročníku. Tato prostředí nebudou předložena v celé šíři, ale důsledně jen v rozsahu učebnice pro 4. r. na stranách 28 – 34 a odpovídajících částí pracovního sešitu (účastník v roli učitele).  

  3. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami z některé uvedené oblasti (Římská čísla v násobilkových čtvercích, Třídění dat z hlediska dvou kritérií), vyzkouší si tvorbu gradované série úloh na vybrané téma.

  4. Účastníci nahlédnou i do matematiky, která je danými prostředími připravována. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období. 

  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody.  

 

Dále doporučujeme navštívit 15. 1. 2024: 5/10 Matematická prostředí v metodě Hejného se zaměřením na Schody pod nulou, Geometrie I ve 4. ročníku.

Obecná anotace pro celý seriál seminářů ZDE.  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde