MANIPULATIVNÍ GEOMETRIE A ZLOMKY PRO 5. ROČNÍK ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro učitele 1. stupně, především pro učitele 5. ročníku, 3/10

 

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

2. 11. 2023, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Jarka Kloboučková
Mgr. Jana Peřinová
Mgr. Lenka Mácková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 26. 10. 2023.
Zbývá 18 míst.
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Průvodce: Mgr. Jaroslava Kloboučková, Mgr. Lenka Mácková, Mgr. Jana Peřinová

 

Matematická prostředí v metodě Hejného, zaměření: Manipulativní geometrie a Zlomky pro 5. ročník ZŠ.

Seminář bude členěn do několika etap: 

  1. Aktivní seznámení účastníků s kapitolami Manipulativní geometrie a Zlomky, a to způsobem, který učitel může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).

  2. Didaktické aspekty úloh z dalších prostředí, např. Dřívka, Origami, Čtverečkovaný papír, Geoboard (izomorfizmus), Operace se zlomky s ohledem na jejich využití ve výuce matematiky 5. ročníku. Tato prostředí nebudou předložena v celé šíři, ale důsledně jen v rozsahu učebnice pro 5. r. na stranách 22 – 30  a odpovídajících částí pracovního sešitu (účastník v roli učitele).  

  3. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami z některé další oblasti (Egyptské dělení chlebů, Obvody a obsahy mnohoúhelníků), vyzkouší si tvorbu gradované série úloh na vybrané téma.

  4. Účastníci nahlédnou i do matematiky, která je danými prostředími připravována. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období. 

  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody.  

 

Dále doporučujeme navštívit 30. 11. 2023: 4/10 Matematická prostředí v metodě Hejného se zaměřením na Práce s daty a Dělitelnost v 5. ročníku.

Obecná anotace pro celý seriál seminářů ZDE.


  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde