WEBINÁŘ – MATEMATICKÁ PROSTŘEDÍ V HEJNÉHO METODĚ NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: Krychlové stavby, Figurky a Rytmus, Principy HM pro 1. ročník ZŠ
Zaměření: Krychlové stavby, Figurky a Rytmus, Principy HM pro 1. ročník ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro 1. ročník, 1. část

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

20. 9. 2021, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Jitka Vokšická
Jarka Kloboučková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč

Přihlašovat se můžete do 17. 9. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Matematická prostředí v metodě Hejného, zaměření: Krychlové stavby, Figurky a Rytmus, Principy HM pro 1. ročník ZŠ.
Seminář bude členěn do několika etap:
  1. Aktivní seznámení účastníků s prostředími Krychlové stavby, Figurky a Rytmus, a to způsobem, který učitel může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).
  2. Didaktické aspekty úloh z dalších prostředí, např.  Obrázek, Vláčky, Bludiště, Skládání papíru, Dřívka a Krokování s ohledem na jejich využití ve výuce matematiky 1. ročníku. Tato prostředí nebudou předložena v celé šíři, ale důsledně jen v rozsahu pracovní učebnice pro 1. r. na stranách 4 – 16 a odpovídajících částí gradovaných karet (účastník v roli učitele). 
  3. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami z některé uvedené oblasti (Obrázek a otázky; Slovní úlohy s antisignálem) a vyzkouší si tvorbu gradované série úloh na vybrané téma.
  4. Účastníci nahlédnou i do matematiky, která je danými prostředími připravována. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období.
  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody. 
 
Dále doporučujeme navštívit 12. 10. 2021: 2/10 Matematická prostředí v metodě Hejného se zaměřením na Krokování, Dětský park a Tabulky v 1. ročníku.

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde