WEBINÁŘ – MATEMATICKÁ PROSTŘEDÍ V HEJNÉHO METODĚ NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: Parkety, Skládání papíru, Bludiště pro 1. ročník ZŠ
Zaměření: Parkety, Skládání papíru, Bludiště pro 1. ročník ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro 1. ročník, 4. část

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

7. 12. 2021, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč

Na tento seminář se již není možné přihlásit (kapacita pro seminář je již naplněna)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Matematická prostředí v metodě Hejného, zaměření: Parkety, Skládání papíru, Bludiště pro 1. ročník ZŠ.
Seminář bude členěn do několika etap:
  1. Aktivní seznámení účastníků s prostředími Parkety, Skládání papíru, Bludiště, a to způsobem, který učitel může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).
  2. Didaktické aspekty úloh z dalších prostředí, např. Krokování, Sousedé, Dřívka, Krychlové stavby s ohledem na jejich využití ve výuce matematiky 1. ročníku. Tato prostředí nebudou předložena v celé šíři, ale důsledně jen v rozsahu pracovní učebnice pro 1. r. na stranách 44 – 54 a odpovídajících částí gradovaných karet (účastník v roli učitele). 
  3. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami z některé uvedené oblasti (Krychlové stavby, Figurky) a vyzkouší si tvorbu gradované série úloh na vybrané téma.
  4. Účastníci nahlédnou i do matematiky, která je danými prostředími připravována. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období.
  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody. 
 
Dále doporučujeme navštívit 25. 1. 2022: 5/10 Matematická prostředí v metodě Hejného se zaměřením na Hadi, Dřívka, Šifra v 1. ročníku.


  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde