WEBINÁŘ – MATEMATICKÁ PROSTŘEDÍ V HEJNÉHO METODĚ NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: Rovnice a Kmenové zlomky pro 4. ročník ZŠ
Zaměření: Rovnice a Kmenové zlomky pro 4. ročník ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro 4. ročník, 2. část

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

26. 10. 2021, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč

Přihlašovat se můžete do 20. 10. 2021 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Matematická prostředí v metodě Hejného, zaměření: Rovnice a Kmenové zlomky pro 4. ročník ZŠ.
Seminář bude členěn do několika etap: 
  1. Aktivní seznámení účastníků s kapitolami Rovnice a Kmenové zlomky, a to způsobem, který učitel může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).
  2. Didaktické aspekty úloh z dalších prostředí, např. Indické násobení, Kouzelník Zababa, Algebrogramy, Součtové trojúhelníky s ohledem na jejich využití ve výuce matematiky 4. ročníku. Tato prostředí nebudou předložena v celé šíři, ale důsledně jen v rozsahu učebnice pro 4. r. na stranách 15 – 20 a odpovídajících částí pracovního sešitu (účastník v roli učitele). 
  3. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami z některé uvedené oblasti (Krokování a Oslava), vyzkouší si tvorbu gradované série úloh na vybrané téma.
  4. Účastníci nahlédnou i do matematiky, která je danými prostředími připravována. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období.
  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody. 
 
Dále doporučujeme navštívit 23. 11. 2021: 3/10 Matematická prostředí v metodě Hejného se zaměřením na Dělení jednociferným číslem, Rovinné útvary II ve 4. ročníku.


  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde