WEBINÁŘ – MATEMATICKÁ PROSTŘEDÍ V HEJNÉHO METODĚ NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: Práce s učebnicí pro 1. ročník - diferenciace a individualizace
 

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

23. 3. 2022, 15:00 - 18:30
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Andrea Ćmoková
Mgr. Eva Janšová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Garant: doc. RNDr. Darina Jirotková, Ph.D., RNDr. Renáta Zemanová, Ph.D.
Zaměření:
 Práce s učebnicí pro 1. ročník - diferenciace a individualizace
Forma: videokonference na platformě ZOOM
Účastník získává osvědčení při splnění podmínky 100% účasti za každou 4 x 45 min. část zvlášť.

Webinář je rozdělen do 2 bloků po 90 minutách s 30 minutovou přestávkou.

Seminář je určen jak pro účastníky první části Práce s učebnicí (únor), tak pro nové účastníky. Obsahy jsou různé, nepředpokládá se nutně návaznost.

Diferenciovaný a individualizovaný přístup k žákům, práce s gradovanými úlohami a hodnocení v jednotlivých didaktických prostředích příslušné části učebnice pro 1. ročník nakladatelství H-mat, o.p.s. a v práci s pomůckami. Poznatky obecně platné pro výuku konstruktivistickou formou i s jinou učebnicí.
Aktivity webináře rozdělíme do následujících oblastí:
 
  • Na konkrétních úlohách, žákovských a účastnických řešeních budeme diskutovat řešitelské strategie, jejich potenciál pro rozvoj matematického poznání.
  • Zaměříme se na popis gradačních parametrů úloh a následnou organizaci výuky s ohledem na individualizaci volbou vhodně gradovaných sérií úloh.
  • Budeme diskutovat hodnocení zaměřené na podporu učení, zejména formativní hodnocení v kontextu práce s učebnicí a pomůckami.
  • Dáme prostor pro konkrétní potřeby účastníků, přiměřeně přizpůsobíme obsah.

Budou prezentovány učebnice a další učební materiály pro 1ročník Hejný, M. a kol., H-mat. Poznatky z webináře jsou však obecně platné pro výuku konstruktivistickou formou.

Příští webinář: 4. 5. 2022 - Webinář: Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ, zaměření: Práce s učebnicí pro 1. ročník - organizace vyučovací hodiny


  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde