WEBINÁŘ – MATEMATICKÁ PROSTŘEDÍ V HEJNÉHO METODĚ NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: Autobus, Myšlené číslo, Schody pro 1. ročník ZŠ
Zaměření: Autobus, Myšlené číslo, Schody pro 1. ročník ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro 1. ročník, 6. část

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

1. 2. 2022, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 25. 1. 2022 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Matematická prostředí v metodě Hejného, zaměření: Autobus, Myšlené číslo, Schody pro 1. ročník ZŠ.
Seminář bude členěn do několika etap:
  1. Aktivní seznámení účastníků s prostředími Autobus, Myšlené číslo, Schody, a to způsobem, který učitel může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).
  2. Didaktické aspekty úloh z dalších prostředí, např. Součtové trojúhelníky, Vláčky, Peníze, Zlomky, Slovní úlohy s ohledem na jejich využití ve výuce matematiky 1. ročníku. Tato prostředí nebudou předložena v celé šíři, ale důsledně jen v rozsahu pracovní učebnice pro 1. r. na stranách 67 – 80 a odpovídajících částí gradovaných karet (účastník v roli učitele). 
  3. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami z některé uvedené oblasti (Peníze, Parkety) a vyzkouší si tvorbu gradované série úloh na vybrané téma.
  4. Účastníci nahlédnou i do matematiky, která je danými prostředími připravována. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období.
  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody. 
 
Dále doporučujeme navštívit 1. 3. 2022: 7/10 Matematická prostředí v metodě Hejného se zaměřením na Abaku, Barevné trojice, Míra v HM v 1. ročníku
  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde