WEBINÁŘ – MATEMATICKÁ PROSTŘEDÍ V HEJNÉHO METODĚ NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: Velká čísla, Manipulativní geometrie pro 4. ročník ZŠ
Zaměření: Velká čísla, Manipulativní geometrie pro 4. ročník ZŠ

Seriál samostatných seminářů pro 4. ročník, 7. část

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

15. 3. 2022, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 8. 3. 2022 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Matematická prostředí v metodě Hejného, zaměření: Velká čísla, Manipulativní geometrie pro 4. ročník ZŠ.
Seminář bude členěn do několika etap: 
  1. Aktivní seznámení účastníků s kapitolami Velká čísla, Manipulativní geometrie, a to způsobem, který učitel může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).
  2. Didaktické aspekty úloh z dalších prostředí, např. Kameny, Součtové trojúhelníky, soustavy rovnic, obsahy pravoúhelníků s ohledem na jejich využití ve výuce matematiky 4. ročníku. Tato prostředí nebudou předložena v celé šíři, ale důsledně jen v rozsahu učebnice pro 4. r. na stranách 50 - 55 a odpovídajících částí pracovního sešitu (účastník v roli učitele). 
  3. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami z některé uvedené oblasti (Předpona kilo, Krokování s pokynem „čelem vzad“), vyzkouší si tvorbu gradované série úloh na vybrané téma.
  4. Účastníci nahlédnou i do matematiky, která je danými prostředími připravována. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období.
  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody. 
 
Dále doporučujeme navštívit 12. 4. 2022: 8/10 Matematická prostředí v metodě Hejného se zaměřením na Zlomky II, Dělitelnost ve 4. ročníku

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde