WEBINÁŘ – MATEMATICKÁ PROSTŘEDÍ V HEJNÉHO METODĚ NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: Práce s daty II pro 4. ročník ZŠ, výhled do 5. ročníku

Seriál samostatných seminářů pro 4. ročník, 10. část

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

7. 6. 2022, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 31. 5. 2022 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Matematická prostředí v Hejného metodě na 1. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Matematická prostředí v metodě Hejného, zaměření: Práce s daty II pro 4. ročník ZŠ, výhled do 5. ročníku.
Seminář bude členěn do několika etap: 
  1. Aktivní seznámení účastníků s kapitolami Práce s daty II, a to způsobem, který učitel může aplikovat při práci ve své třídě včetně organizační formy práce (účastník v roli žáka).
  2. Didaktické aspekty úloh z dalších prostředí, např. Tabulka N, Pavučiny, Autobus s ohledem na jejich využití ve výuce matematiky 4. ročníku. Tato prostředí nebudou předložena v celé šíři, ale důsledně jen v rozsahu učebnice pro 4. r. na stranách 69 – 72 a odpovídajících částí pracovního sešitu (účastník v roli učitele). 
  3. Účastníci se seznámí s gradovanými úlohami z některé uvedené oblasti (diagnostický test), vyzkouší si tvorbu gradované série úloh, seznámí se s úlohami z opakovací kapitoly v 5. ročníku.
  4. Účastníci nahlédnou i do matematiky, která je danými prostředími připravována. Bude ukázána provázanost výuky daných témat na RVP, dále podrobné výstupy pro jednotlivé aktivity, příprava výuky na další období.
  5. Dotazy a zkušenosti účastníků, hodnocení žáků ve vazbě na principy Hejného metody. 

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde