ALGEBRAICKÉ VÝRAZY S POROZUMĚNÍM

Název akreditovaného semináře: Webinář – Matematická prostředí v Hejného metodě na 2. stupni ZŠ

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

27. 4. 2023, 15:00 - 18:30
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Lenka Krčálová Ph.D.
Mgr. Tatiana Kárová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 20. 4. 2023 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Matematická prostředí v Hejného metodě na 2. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Seminář proběhne následovně:
15:00 - 16:30 - webinář
16:30 - 17:00 - přestávka
17:00 - 18:30 - webinář

Na semináři se zaměříme na to, jak podpořit žáky ve zvládnutí matematického tématu algebraických výrazů s porozuměním. V první části se budeme zabývat úlohami z různých prostředí Hejného metody, ve kterých žáci objevují pravidelnosti a „řešitelské strategie". Popisují je nejprve slovy, poté sestavují a porovnávají první algebraické výrazy. Práce s proměnnou se tak přirozeně vyvine z potřeby popsat objevený vztah. 

V druhé části se budeme věnovat hlavně úpravě výrazů pomocí „algebloků“ – pravoúhelníků, které reprezentují různé členy výrazů. Budeme diskutovat, jak si žáci pomocí manipulace mohou osvojit násobení mnohočlenů a naopak rozklad na součin. Tato pomůcka také usnadňuje pochopení a osvojení si vzorců pro práci s výrazy. Nasdílíme možnosti upevnění znalosti úpravy výrazů následně i bez manipulace.


  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde