FORMATIVNÍ HODNOCENÍ VE VÝUCE MATEMATIKY NA 2. STUPNI

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

23. 5. 2024, 15:00 - 18:30
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Hana Kubová
Ing. Petra Antlová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 21 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Matematická prostředí v Hejného metodě na 2. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Lektorky: Petra Antlová, Hanka Kubová
Forma: online, platforma ZOOM

  
Chtěli byste využívat formativní hodnocení jako nástroj efektivní výuky matematiky?
Může „hodnocení“ podporovat a respektovat potřeby žáků a zároveň rozvíjet jejich autonomii? 
Může nám učitelům poskytovat dostatečnou zpětnou vazbu pro naše další směřování výuky ke splnění cílů a výstupů?
 
Možnosti, jak do tohoto tématu nahlédnout nabízí 4 hod seminář Formativní hodnocení ve výuce matematiky na 2. stupni.
 
Hlavním cílem kurzu je:
  • účastník pozná možnosti, jak využít potenciálu vyučování matematice pro rozvoj formativního hodnocení, tak aby proces učení v matematice byl maximálně efektivní, jak z hlediska budování a rozvoje poznatků (porozumění pojmům, procesům a vztahům), tak z hlediska podpory osobnostně rozvíjejícího pojetí výuky.
Společně se budeme zamýšlet, 
  • jak každý z nás vidí svou cestu hodnocení,
  • co chce hodnotit a proč,
  • jak to zařídit a zorganizovat si výuku tak, aby čas věnovaný hodnocení byl efektivní investicí nejen pro zkvalitnění průběhu poznávacího procesu žáků, ale navíc pro vytvoření většího prostoru umožňující snadnější diferenciaci a individualizaci výuky pro nás učitele.
 
Kurz je určen pro učitele 2. stupně ZŠ. Není nutné, aby účastník měl zkušenosti s výukou matematiky Hejného metodou.
  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde