VYUČUJEME JAZYK PÍSMEN A ALGEBRAICKÉ VÝRAZY NEJEN V 8. ROČNÍKU

Seriál samostatných seminářů pro učitele 2. stupně, především pro učitele 8. ročníku, 3/3
 

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

16. 5. 2024, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Daniel Vybíral
Mgr. Lenka Krčálová Ph.D.

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 21 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Matematická prostředí v Hejného metodě na 2. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Vyučujeme Jazyk písmen a Algebraické výrazy nejen v 8. ročníku 
 
 
Připravený seriál vždy 4 hodinových online seminářů je určen pro učitele již vyučujících Hejného metodou v 8. ročníku nebo se připravují na výuku v 8. ročníku v příštím roce. Seriál seminářů je zaměřený na prostředí aritmetická a geometrická. 
  • 18.3. 2024    14,30 - 18,00  Geometrie pro 8. ročník
  • 24.4.  2024   14,30 - 18,00  Mocniny, Pythagorova věta
  • 16.5. 2024    14,30 - 18,00  Jazyk písmen a Algebraické výrazy
 
Na jednotlivé semináře je nutné se přihlašovat zvlášť. Je možné absolvovat všechny semináře, stejně tak jen vybrané. Účast na jednom semináři není podmínkou pro účast na dalším. Semináře jsou určeny pro učitele, kteří mají zkušenosti s výukou Hejného metody podle učebnic A, B nebo alespoň již absolvovali seminář Úvod do Hejného metody. 
 
Název: Vyučujeme Jazyk písmen a Algebraické výrazy nejen v 8. ročníku 
Termin: 16.5. 2024  14,30 - 18,00
Lektoři:  Lenka Krčálová, Dan Vybíral
 
Na webináři se zaměříme na to, jak podpořit žáky, aby lépe porozuměli algebraickým výrazům. 
V první části se budeme zabývat úlohami z různých prostředí Hejného metody, ve kterých žáci objevují pravidelnosti a řešitelské strategie. Popisují je nejprve slovy, poté sestavují a porovnávají první algebraické výrazy. Práce s proměnnou se tak přirozeně vyvine z potřeby popsat objevený vztah. 
V druhé části se budeme věnovat hlavně úpravě výrazů pomocí „algebloků“ – pravoúhelníků, které reprezentují různé členy výrazů. Budeme diskutovat, jak si žáci pomocí manipulace mohou osvojit násobení mnohočlenů. Tato pomůcka také usnadňuje porozumění vzorcům pro práci s výrazy. 

Webinář proběhne formou videokonference na platformě ZOOM.


  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde