DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST V HODINÁCH MATEMATIKY NA 2. STUPNI ZŠ

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

6. 5. 2024, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Hana Kubová
Mgr. Václav Strnad

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 21 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Matematická prostředí v Hejného metodě na 2. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Jedním z cílů vzdělávání pomoci žákům orientovat se v digitálním prostředí a vést je k bezpečnému, kritickému a tvořivému využívání digitálních technologií. Hledáte cesty a způsoby, jak toho dosáhnout? Na semináři budeme cíleně pracovat s těmito tématy:
· stanovení cílů pro práci s digitální technologií a pro rozvoj digitální kompetence v hodinách matematiky
· efektivní začleňování digitální technologie do běžné výuky matematiky
· přemýšlení o úlohách, při jejichž řešení lze efektivně využít digitální technologie a rozvíjet digitální kompetence
· hledání možností, jak u žáků zvědomovat, vylepšovat a vybírat vhodné digitální technologie při řešení matematických úloh

Webinář proběhne formou videokonference na platformě ZOOM.  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde