VYUČUJEME PROCENTA S POROZUMĚNÍM NEJEN V 7. ROČNÍKU

Seriál samostatných seminářů pro učitele 2. stupně, především pro učitele 7. ročníku, 2/3
 

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

15. 4. 2024, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Jarka Kloboučková
Ing. Miroslava Filipová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 21 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Matematická prostředí v Hejného metodě na 2. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Vyučujeme Procenta s porozuměním nejen v 7. ročníku
 
Připravený seriál vždy 4 hodinových online seminářů je určen pro učitele již vyučujících Hejného metodou v 7. ročníku nebo se připravují na výuku v 7. ročníku v příštím roce. Seriál seminářů je zaměřený na prostředí aritmetická a geometrická.   
Na jednotlivé semináře je nutné se přihlašovat zvlášť. Je možné absolvovat všechny semináře, stejně tak jen vybrané. Účast na jednom semináři není podmínkou pro účast na dalším. Semináře jsou určeny pro učitele, kteří mají zkušenosti s výukou Hejného metody podle učebnice A nebo alespoň již absolvovali seminář Úvod do Hejného metody. 
 
Název: Vyučujeme Procenta s porozuměním nejen v 7. ročníku
Termín: 15.4. 2024  14,30 - 18,00
Lektoři:  Miroslava Filipová, Jaroslava Kloboučková
 
Na webináři se zaměříme na výuku procent nejen v 7. ročníku tak, aby žáci získali dostatek zkušeností s různými úlohami a problematice lépe rozuměli. Navážeme na zkušenosti, které žáci získali v nižších ročnících. Orientují se totiž v sémantických úlohách (slevy a zdražování) i ve strukturálních prostředích, kde používají početní operace se zlomky a desetinnými čísly, čehož využijeme pro zavádění procentové částí, základu i počtu procent. Stanovíme cíle jednotlivých úloh v souladu s RVP pro ZV a jejich gradační parametry. Také si budeme všímat, s jakými dalšími oblastmi matematiky se úlohy prolínají. Nahlédneme i do problematiky finanční matematiky a ukážeme návaznost jednoduchého a složeného úrokování.


Webinář proběhne formou videokonference na platformě ZOOM.


  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde