VYUČUJEME ROVINNOU GEOMETRII (ÚHEL A MNOHOÚHELNÍKY) S POROZUMĚNÍM NEJEN V 7. ROČNÍKU

Seriál samostatných seminářů pro učitele 2. stupně, především pro učitele 7. ročníku, 3/3
 

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

21. 5. 2024, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Jarka Kloboučková
Mgr. Daniel Vybíral

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 21 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Matematická prostředí v Hejného metodě na 2. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Vyučujeme Rovinnou geometrii (úhel a mnohoúhelníky) s porozuměním nejen v 7. ročníku
 
Připravený seriál vždy 4 hodinových online seminářů je určen pro učitele již vyučujících Hejného metodou v 7. ročníku nebo se připravují na výuku v 7. ročníku v příštím roce. Seriál seminářů je zaměřený na prostředí aritmetická a geometrická. 
  • 20.3. 2024    14,30 - 18,00  Kombinatorika s porozuměním
  • 15.4.  2024   14,30 - 18,00  Procenta
  • 21.5. 2024    14,30 - 18,00  Úhel a rovinná geometrie
 
Na jednotlivé semináře je nutné se přihlašovat zvlášť. Je možné absolvovat všechny semináře, stejně tak jen vybrané. Účast na jednom semináři není podmínkou pro účast na dalším. Semináře jsou určeny pro učitele, kteří mají zkušenosti s výukou Hejného metody podle učebnice A nebo alespoň již absolvovali seminář Úvod do Hejného metody. 
 
Název: Vyučujeme Rovinnou geometrii (úhel a mnohoúhelníky) s porozuměním nejen v 7. ročníku
 
Termín: 21. 5. 2024  14,30 - 18,00
Lektoři: Jaroslava Kloboučková, Daniel Vybíral
 
Na webináři se zaměříme na výuku geometrie v různých prostředích (ciferník, geoboard, mříž, atd.) nejen v 7. ročníku tak, aby žáci získali dostatek zkušeností s geometrickými úlohami a problematice lépe rozuměli. Zaměříme se na vše, co souvisí s velikostí úhlu, jeho měřením a konstrukcí, nezapomeneme ani na výpočty velikostí úhlů a vztahy mezi nimi. Navážeme na zkušenosti, které žáci získali v nižších ročnících především s geometrií ve čtvercové síti a ciferníkem. Stanovíme cíle jednotlivých úloh v souladu s RVP pro ZV a jejich gradační parametry. Také si budeme všímat, s jakými dalšími oblastmi matematiky se úlohy prolínají. Nahlédneme i do problematiky velikosti vnitřních úhlů v mnohoúhelnících

Webinář proběhne formou videokonference na platformě ZOOM.


  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde