DLOUHODOBÝ KURZ: PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA A DIFERENCIACE

Hodinová dotace: 16 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

13. 9. 2023, 14:30 - 18:00
4. 10. 2023, 14:30 - 18:00
1. 11. 2023, 14:30 - 18:00
29. 11. 2023, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Václav Strnad
Mgr. Michaela Králová Ph.D.
PhDr. Štěpán Ročák
RNDr. Renáta Zemanová Ph.D.

CENA PRO JEDNOTLIVCE

5 300 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Matematika Hejného metodou na 1. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Forma: on-line, videokonference na platformě ZOOM
Časová dotace: 16 x 45 min.

Vlivem inovativních změn ve výchově a vzdělávání (integrace, inkluze) nabývá kvalitní diagnostická činnost učitele na stále větším významu a stává se nedílnou součástí jeho profesních kompetencí. Cílem dlouhodobého kurzu je profesní posun prvostupňových pedagogů založený právě na kvalitní dovednosti diagnostiky a následném cíleném plánování diferencované výuky s využitím gradovaných sérií úloh z prostředí Hejného metody. Seznámíme vás s nejčastějšími úskalími žáků ve vybraných prostředích, která budeme ilustrovat a diskutovat na konkrétních ukázkách. Navazující činností budou reedukační náměty pro dané situace, zároveň si ukážeme, jak je možné následné činnosti ve výuce diferencovat tak, aby se mohli dále rozvíjet všichni žáci.

Po každém setkání bude následovat reflexe:
Termíny seminářů (4 x 45 min.):
13. 9., 4.10., 1. 11., 29. 11. 2023, 14:30 – 16:00, 16:30 – 18:00
Termíny reflexí (1 x 45 min.):  20. 9., 18. 10., 15. 11., 13. 12. 2023, 14:30 - 15:15

Podmínkou pro získání osvědčení je 100% účast na webináři.
  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde