WEBINÁŘ – MATEMATIKA HEJNÉHO METODOU NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 2. ročník II - pokračování
Zaměření: 2. ročník II - pokračování

Hodinová dotace: 16 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

7. 2. 2022, 15:00 - 18:30
7. 3. 2022, 15:00 - 18:30
4. 4. 2022, 15:00 - 18:30
2. 5. 2022, 15:00 - 18:30
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Valerie Fukárková

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Podmínkou pro získání osvědčení je 100% účast na kurzu!

Kurz navazuje na kurz, který běžel na podzim minulého roku 2021. Máme za sebou seznámení se s diagnostickým testem, "miniseminář" a "minilekci" na prostředí Vláčky a Abaku, diferenciaci práce, gradaci úloh, popisné hodnocení a hodnocení v metodě jako takové, sdílení aktuálních problémů a vešla se i témata na přání. To vše vyzkoušené společně, s oporou o skupinu a sdílení a následně přeneseno a vyzkoušeno ve vlastní praxi.

Přesně na to bychom rádi navázali. Budou nás opět čekat opět 4 setkání delší po 4 x 45 minách, kde se budeme něco dovíme, něco prohloubíme, pokusíme se o aplikaci ve skupině a následně si odneseme "dú" vyzkoušet nově nabyté ve vlastní praxi. Mezi tyto bloky budou vložena setkání reflektivní, kratší, na 45 minut, kde zreflektujeme to, jak se nám plnění dú povedlo.

I. BLOK (4 x 45 minut): 7. 2. 2022, 15:00-18:30, Jak na násobení v Hejného metodě ve 2. ročníku, diagnostika míry zakotvení kalkulativních spojů, individualizace, diferenciace.
REFLEXE (45 minut): 14. 2. 2022, 15:00-15:45

II. BLOK (4 x 45 minut): 7. 3. 2022, 15:00-18:30, Jak na rýsování v Hejného metodě ve 2. ročníku, motorická zdatnost a náměty k jejímu zlepšení, hodnocení práce popisným jazykem.
REFLEXE (45 minut): 21: 3. 2022, 15:00-15:45

III. BLOK (4 x 45 minut): 4. 4. 2022, 15:00-18:30, Jak na oblékání krychle v Hejného metodě ve 2. ročníku, časově náročné úlohy a šetření času.
REFLEXE (45 minut): 11. 4. 2022, 15:00-15:45

IV. BLOK (4 x 45 minut): 2. 5. 2022, 15:00-18:30, Jak na Geoboard v Hejného metodě ve 2. ročníku, skupinová práce a její formy.
REFLEXE (45 minut): 9. 5. 2022, 15:00-15:45

Podmínkou pro získání osvědčení je 100% účast na kurzu!

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde