WEBINÁŘ – MATEMATIKA HEJNÉHO METODOU NA 1. STUPNI ZŠ

Zaměření: 1. ročník II - pokračování

Zaměření: 1. ročník II - pokračování

Hodinová dotace: 16 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

9. 2. 2022, 15:30 - 19:00
9. 3. 2022, 15:30 - 19:00
6. 4. 2022, 15:30 - 19:00
18. 5. 2022, 15:30 - 19:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Lenka Rybová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 800 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 2. 2. 2022 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Podmínkou pro získání osvědčení je 100% účast na kurzu!

Dlouhodobý kurz je určen pro učitele, kteří v současné době (září 2021) učí v 1. ročníku matematiku podle Hejného metody. Může jít o učitele začínajícího (tzn. první zkušenost s výukou podle Hejného metody) nebo učitele se zkušeností v jiných ročnících. Předpokladem pro absolvování tohoto dlouhodobého kurzu je účast na první části (probíhal září-prosinec), nebo jde o učitele, který absolvoval minimálně jednu letní školu a Hejného metodou učí alespoň druhým rokem (není tedy začátečníkem).
Kurz bude probíhat online v průběhu druhého pololetí (únor- červen), a to ve čtyřech čtyř hodinových a čtyřech hodinových blocích ve formě reflexe a vzájemného sdílení (myšleno 45 min jedna hodina). Cílem dlouhodobého kurzu bude navázání na témata aktuální pro první ročník- budování spolupráce, smysluplná a cílená diskuze, reflexe a sebehodnocení. Tato témata budou otevřena formou sdílení vlastních zkušeností. Tato a další témata budou protnuta dalšími didaktickými jevy, kterým bude věnována pozornost (skupinová práce, organizace hodiny, principy HM, atd.). Výše uvedená témata otevřeme i skrze didaktická prostředí. Didaktická prostředí, kterým budeme věnovat pozornost: Abaku, Pavučiny, Hadi, Parkety, Výstaviště, Peníze/mince.
Poslední setkání bude věnováno RVP (ŠVP), očekávaným výstupům i přechodu do druhého ročníku.
 
 Koncepce jednotlivých bloků bude vycházet dle aktuálně vznikajících potřeb skupiny. Pokusíme se maximálně naplnit kurz tématy, která budou účastníci potřebovat.
 
 V kurzech vás bude provázet lektorka Lenka Rybová, která oslovila i další zkušené lektory, kteří se v různém rozsahu budou na kurzu podílet. Těšit se můžete na zkušenosti Jitky Vokšické, Marty Kuchaříkové nebo Jarky Kloboučkové (možno i další hosté).
  
 
Data setkání
9.2. 15.30-19.00 4 x 45 min.
23.2. 17.30-18.15 1 x 45 min.
9.3. 15.30-19.00 4 x 45 min.
23.3. 17.30-18.15 1 x 45 min.
6.4. 15.30-19.00 4 x 45 min.
27.4. 17.30-18.15 1 x 45 min.
18.5. 15.30-19.00 4 x 45 min.
25.5. 17.30-18.15 závěrečná reflexe 1 x 45 min.
  
 
Lenka Rybová
- lektorka a tutorka Hejného metoda pro ZŠ a MŠ
- učitelka 1. stupně ZŠ (i malotřídní typ školy) s osmiletou zkušeností s výukou podle Hejného metody
- účast na pilotáži učebních materiálů H-mat, o.p.s. (sebehodnotících aktivit v učebních materiálech)
- spoluautorka metodiky pro MŠ
 
Pokud máte k nabízenému kurzu jakýkoliv dotaz, neváhejte se na mě obrátit. Využít můžete email: Lenka.Rybova@h-mat.cz. Budu se velmi těšit na setkání v kurzu a na momenty vzájemného obohacení. Ještě před začátkem kurzu vás individuálně kontaktuji, aby práce v kurzu byla od prvního momentu efektivní a přínosná.

S pozdravem Lenka Rybová


Podmínkou pro získání osvědčení je 100% účast na kurzu!


  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde