WEBINÁŘ – PŘEDMATEMATICKÁ GRAMOTNOST V HEJNÉHO METODĚ

Zaměření: Hejného metoda v praxi mateřské školy
Zaměření: Předškolní příprava II - pokračování

Hodinová dotace: 16 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

9. 2. 2022, 14:00 - 17:30
9. 3. 2022, 14:00 - 17:30
6. 4. 2022, 14:00 - 17:30
4. 5. 2022, 14:00 - 17:30
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Zuzana Rauchová DiS.
Bc. et Bc. Dana Adedokun

CENA PRO JEDNOTLIVCE

4 800 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 2. 2. 2022 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Podmínkou pro získání osvědčení je 100% účast na kurzu!


Pokračování dlouhodobého kurzu pro MŠ
Jedná se o volné pokračování podzimního kurzu, ve kterém jsme se dotkli nejen práce v prostředích (Stavitelé, Papírnictví, Hranolky, Pohádky, Obrázky, Bludiště, Podlaháři, Schody, Krokování, Dřívka), ale i souvisejících témat (Rozvoj osobnosti učitele v HM, Formativní hodnocení při práci s dětmi v MŠ, Pedagogická diagnostika při práci v HM, Přiměřené výzvy a individualizace v HM).
Seriál bude opět rozdělen do čtyř bloků, ve kterých se budeme zabývat připravenými tématy a čtyř sdílení, při kterých budou účastníci moci reflektovat využití poznatků v jejich vlastní praxi.
Témata se budou zaměřovat na:
  • Zařazení práce v prostředích do plánování tematických bloků. Budeme pracovat s konkrétními tématy, která navrhnou účastníci, ale i s ukázkami již zpracovaných bloků.
  • Prolínání témat v jednotlivých prostředích. Budeme se tedy zaměřovat na konkrétní cíle, ke kterým v dané oblasti směřujeme a připravovat a navazovat aktivity tak, aby mohly děti postupným objevováním k těmto cílům směřovat
  • Práci s daty. Stěžejním prostředím jsou pro ni Popeláři, my se ale nebudeme zabývat pouze tímto prostředím, ale budeme si práce s daty všímat i ve všech ostatních prostředích.
Nedílnou součástí bude sdílení dobré praxe, a také zkušeností účastníků a reflexe těchto zkušeností.
Předpokládáme, že účastník, který se do kurzu přihlásí, má již základní znalosti. To znamená, že buď prošel letní školou, nebo se účastnil seminářů, takže se již seznámil s metodou a jednotlivými prostředími. Tyto poznatky bude v tomto kurzu využívat a prohlubovat.
 
Termíny:
den datum začátek konec
středa 9/2 14:00 17:30
středa 23/2 16:00 17:00
středa 9/3 14:00 17:30
středa 23/3 16:00 17:00
středa 6/4 14:00 17:30
středa 20/4 16:00 17:00
středa 4/5 14:00 17:30
středa 18/5 16:00 17:00


Podmínkou pro získání osvědčení je 100% účast na kurzu!


 
Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde