MOŽNOSTI REFLEXE V MŠ

Název akreditovaného semináře: Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody - webinář

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

2. 5. 2023, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Lenka Rybová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 25. 4. 2023 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu " Webinář – Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Vyzkoušíme si mnohé techniky reflexe, které lze využít s dětmi v mateřské škole. V rámci tohoto semináře se podíváme do vybraných didaktických prostředích, se kterými pracujeme s dětmi v mateřské škole. 

Ukážeme si, jak využít pomůcky (např. krychle, dřívka) při reflexi. Pozornost věnujeme výzvám a aktivitám z jednotlivých prostředí, které také můžeme pro reflexi využít.

Budeme hledat možnosti, jak je upravovat s ohledem pro konkrétní věkové skupiny i s ohledem na různou osobnost dětí a učitelů.

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde