POPELÁŘI V PROSTŘEDÍCH HEJNÉHO METODY

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

7. 3. 2024, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Romana Romová
Mgr. Jana Šrytrová DiS

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 21 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu " Webinář – Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Jak lze práci s daty využít v jednotlivých prostředích Hejného metody a jak pracovat s běžně dostupnými pomůckami, abychom rozvíjeli děti v oblasti předmatematické gramotnosti ale i v rozvoji informatického myšlení? Na semináři si vyzkoušíme nejen osvědčené a mnohokrát vyzkoušené aktivity, ale budeme objevovat také nové příležitosti v tématech, která vzejdou od účastníků.

Webinář proběhne formou videokonference na platformě ZOOM.  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde