DIGITÁLNÍ GRAMOTNOST V PŘEDMATEMATICKÉ VÝCHOVĚ

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

21. 2. 2024, 14:30 - 18:00
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Romana Romová
Mgr. Jana Šrytrová DiS

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 21 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu " Webinář – Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Školy a vzdělávání v nich se v České republice za posledních pár let značně změnily. Jedna z klíčových proměn je rozvoj digitalizace a zavedení digitálních technologií do výuky – Strategie 2030+. Podíváme-li se na dnešní děti, pak prakticky všechny využívají digitální technologie zcela běžně a vnímají je jako přirozenou součást svého života. Stejným způsobem by tomu mělo být i v mateřské škole. Využití technologií k učení představuje pro děti jinou výzvu, než na jakou jsou zvyklé z mimoškolního prostředí, kde si s technologiemi většinou pouze hrají. V tomto ohledu sehrává mateřská škola důležitou, ba klíčovou roli (viz dokument MŠMT: Strategie digitálního vzdělávání do roku 2030). Pro ukázku zavedení digitalizace do mateřské školy jsme si vybrali robotickou včelku Bee-Bot.

Webinář proběhne formou videokonference na platformě ZOOM.  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde