PROPOJENÍ TŘÍDNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU S HEJNÉHO METODOU PRO MŠ

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

22. 11. 2023, 17:00 - 18:30
13. 12. 2023, 17:00 - 18:30
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Romana Romová
Zuzana Rauchová DiS.
Bc. et Bc. Dana Adedokun

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu " Webinář – Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


15. 11. 23 17:00 - 18:30 (2 x 45 min)
Propojení třídního vzdělávacího programu s Hejného metodou I.


Rádi bychom Vás pozvali na seminář, který vznikl na základě poptávky účastníků letních škol. Budeme se zabývat propojením Hejného metody a třídního vzdělávacího programu.  Jedná se o praktický seminář, kde budeme pracovat s tématy pro tento čas pro mateřskou školu obvyklými – Advent a Vánoce. V těchto tematických blocích budeme sestavovat vzdělávací nabídku s využitím nejen Hejného metody obecně, ale zaměříme se i nato, jak zakomponovat konkrétní aktivity z prostředí Hejného metody. Tyto aktivity se budeme snažit plně vytěžit nejen z hlediska předmatematického, ale také s ohledem na další pregramotnosti a dílčí vzdělávací cíle dané rámcovým vzdělávacím programem, potažmo třídním vzdělávacím programem, který z něj vychází.

13. 12. 23 17:00 - 18:30 (2 x 45 min)
Propojení třídního vzdělávacího programu s Hejného metodou II.


Druhá část semináře se bude zabývat zkušenostmi, které účastníci nasbírají v čase od prvního setkání. Budeme reflektovat aktivity, které se povedlo uskutečnit na základě společné přípravy k tématům Advent a Vánoce. Budeme sdílet plány, se kterými se účastníci do aktivit pouštěli, porovnávat je s realitou, která nastala. Budeme se zamýšlet nejen nad těmito pokusy, ale zejména nad jejich vylepšeními. Společně se pokusíme na základě těchto zkušeností navrhnout aktivity vhodné pro zahájení nového roku a sestavit tematický blok k tématu Tři králové.

Účastníci se hlásí na oba termíny jednou přihláškou najednou.
Webinář proběhne formou videokonference na platformě ZOOM.
  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde