WEBINÁŘ – ROZVOJ PŘEDMATEMATICKÝCH DOVEDNOSTÍ V PROSTŘEDÍCH HEJNÉHO METODY

Zaměření: Práce s obrazovým materiálem v Hejného metodě - pro pokročilé
Zaměření: Práce s obrazovým materiálem v Hejného metodě - pro pokročilé

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

12. 5. 2022, 15:30 - 19:00
on-line
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 5. 5. 2022 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Garant: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Zaměření:
 Práce s obrazovým materiálem v Hejného metodě - pro pokročilé
Forma: videokonference na platformě ZOOM

Webinář je rozdělen do 2 bloků po 90 minutách s 30 minutovou přestávkou.

Sdílíme zkušenosti s aktivitami z prostředí Obrázky a Pohádky, které rozvíjí paměť, schopnost třídit, přiřazovat, kombinovat a další dovednosti, jako schopnost pracovat s dějovou posloupností. Zaměříme se na formulaci vhodných otázek pro děti. Zamyslíme se nad jejich gradací.

Příští webinář pro MŠ: 26. 5. 2022 - Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody - webinář, zaměření: Digitální gramotnost v Hejného metodě

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde