WEBINÁŘ – ROZVOJ PŘEDMATEMATICKÝCH DOVEDNOSTÍ V PROSTŘEDÍCH HEJNÉHO METODY

Zaměření: Jak zapracovat Hejného metodu do ŠVP v mateřské škole

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

9. 6. 2022, 15:30 - 19:00
on-line
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu " Webinář – Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Garant: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Zaměření:
 Jak zapracovat Hejného metodu do ŠVP v mateřské škole
Forma: videokonference na platformě ZOOM

Webinář je rozdělen do 2 bloků po 90 minutách s 30 minutovou přestávkou.

Aktivně si vyhledáme v dokumentu Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání formulace, které vyhovují požadavkům Hejného metody. Následně  vypracujeme alespoň část konkrétního školního vzdělávacího programu pro modelovou mateřskou školu, ve které realizujeme Hejného metodu.

Příští webinář pro MŠ: 23. 6. 2022 - Rozvoj předmatematických dovedností v prostředích Hejného metody - webinář, zaměření: Jak zapracovat Hejného metodu do ŠVP v mateřské škole

Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde