WEBINÁŘ – ROZVOJ PŘEDMATEMATICKÝCH DOVEDNOSTÍ V PROSTŘEDÍCH HEJNÉHO METODY

Zaměření: Diagnostika v MŠ
Zaměření: Diagnostika v MŠ

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

7. 4. 2022, 15:30 - 19:00
on-line
další termíny

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 31. 3. 2022 nebo do naplnění kapacity
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Garant: PhDr. Jana Slezáková, Ph.D.
Zaměření:
 Diagostika v MŠ
Forma: videokonference na platformě ZOOM

Webinář je rozdělen do 2 bloků po 90 minutách s 30 minutovou přestávkou.

Diagnostika souvisí s formativním hodnocením, s potřebou učitelů diferencovat práci a přístup  k dětem. Analyzujeme konkrétní videozáznamy realizovaných aktivit Hejného metody s využitím pedagogické diagnostiky. Zamyslíme, jak ji využívat k individuálnímu rozvoji dětí v předmatematické výchově

  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde