ZAČÍNÁME S HEJNÉHO METODOU NA 2. STUPNI ZŠ (GEOMETRIE NA MŘÍŽI)

Název akreditovaného semináře: Webinář - Základy Hejného metody na 2. stupni ZŠ

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

29. 3. 2023, 15:00 - 18:30
on-line
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Eva Blažová
Mgr. Daniel Vybíral

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Webinář – Základy Hejného metody na 2. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 8329/2021-4-241


Seminář proběhne následovně:
15:00 - 16:30 - webinář
16:30 - 17:00 - přestávka
17:00 - 18:30 - webinář

Seminář je určen především pro učitele matematiky na 2. stupni, kteří začínají s výukou Hejného metody podle učebnic A a B a absolvovali již úvodní seminář VOBS. 
 
Anotace: 
Geometrie na mříži
Účastníci se seznámí s prostředím Hejného metody, které podporuje žáky v objevování geometrie s porozuměním.
Geometrie na mříží nabízí ve výuce:
  • Manipulaci, která rozvíjí porozumění a užívání geometrického jazyka
  • Klasifikaci n-úhelníků, která rozvíjí kombinatorické myšlení
  • Seznámení s pojmy přímá a nepřímá shodnost
  • Využití jazyka šipek, který zpřístupňuje pochopení soustavy souřadnic
V rámci tohoto prostředí se také budeme na semináři věnovat tématům Trojúhelníky a čtyřúhelníky na mříži, Obsahu rovinných útvarů a i konstrukčním tématům jako střed a osa úsečky.
 
Dále doporučujeme navštívit 12. 4. 2023: Webinář – Začínáme s Hejného metodou na 2. stupni ZŠ (Dělitelnost)


  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde