OTEVŘENÁ HODINA VEDENÁ HEJNÉHO METODOU VE ŠKOLE PRO ŽÁKY S VADAMI ŘEČI A SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM

Hodinová dotace: 4 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

23. 5. 2024, 10:00 - 13:00
Základní škola, Praskova 411/14, p. o. 746 01 Opava
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Romana Adamcová

CENA PRO JEDNOTLIVCE

800 Kč (vč. 0 % DPH)

Přihlašovat se můžete do 16. 5. 2024.
Zbývá 6 míst.
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Otevřená hodina vedená Hejného metodou" pod č.j.:
MSMT- 21847/2022-2-703


Otevřená hodina proběhne v 5. ročníku, ve kterém se žáci vzdělávají podle učebnice pro 4. ročník, nakl. H-mat. Třída je vedena Hejného metodou od 1. ročníku. Ve třídě je celkem 9 žáků s různým postižením (vady řeči, LMP, PAS, lehké tělesné postižení). Lektorka zde působí jako 2. pedagog 3 h týdně. Po vyučovací hodině bude následovat její rozbor s diskusí a poté proběhne dvouhodinový seminář zaměřený na vybrané úlohy z učebnice pro 4. ročník a na aktivity z různých prostředí.

Hodinou provede žáky lektorka Romana Adamcová spolu s třídní učitelkou dané třídy.  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 980 Kč za každého účastníka. Platba fakturou po uskutečnění semináře.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.