HEJNÉHO METODA A JEJÍ PROPOJENÍ S METODAMI KRITICKÉHO MYŠLENÍ

Hodinová dotace: 8 x 45 min.

Přihlásit se na kurz

DATUM A MÍSTO

13. 4. 2024, 08:30 - 17:15
Základní škola Bodláka a Pampelišky, Robousy 41, 506 01 Jičín
další termíny

LEKTOŘI

Mgr. Jarka Kloboučková
Mgr. Jitka Vokšická
Mgr. Jana Kotrbatá

CENA PRO JEDNOTLIVCE

2 500 Kč (vč. 0 % DPH)

Na tento seminář se již není možné přihlásit (přihlašování ukončeno)
Storno podmínky

AKREDITACE

Seminář je akreditován MŠMT ČR v systému DVPP v rámci programu "Rozvoj matematické gramotnosti Hejného metodou na 1. stupni ZŠ" pod č.j.:
MSMT- 6758/2022-2-258


Garant: Mgr. Jaroslava Kloboučková
Lektoři: Mgr. Jitka Vokšická, Mgr. Gabriela Hlavatá, Mgr. Jana Kotrbatá, PhDr. Štěpán Ročák

Další konference Hejného metody se tentokrát uskuteční v regionu Královéhradeckého kraje (okres Jičín) proběhne v sobotu 13. dubna 2024 na Základní škole Bodláka a Pampelišky v Robousích. https://bodlakapampeliska.webnode.cz/

Dobrou dopravní dostupnost ocení nejen kolegyně a kolegové z Jičínska, ale určitě i zájemci z dalších oblastí. Konference je určena všem učitelům, kteří ve výuce matematiky na I. stupni používají Hejného metodu, chtějí ji začít používat, nebo se jen seznámit s myšlenkami Hejného metody. Vítáni jsou i asistenti pedagogů a další zájemci o Hejného metodu.

Tématem konference bude HEJNÉHO METODA A JEJÍ PROPOJENÍ S METODAMI KRITICKÉHO MYŠLENÍ. Společné téma nás provede celým dnem, zároveň však bude možné, aby si každý z účastníků vybral z nabízených strukturálních i sémantických prostředí dle svého zájmu.

Program konference bude probíhat podle tohoto časového harmonogramu:
8:30 – 8:55         Registrace
8:55 – 9:00         Společné zahájení konference
9:00 – 10:15       Úvodní přednáška s diskuzí vedená Kateřinou Vrtiškovou https://kritickemysleni.cz/lide/mgr-katerina-vrtiskova/
10:45 – 12:15    Pracovní dílny I. na téma „Strukturální aritmetická prostředí metodou RWCT“
13:00 – 13:45    Diskuzní kulaté stoly na aktuální témata vzdělávání Hejného metodou
14:00 – 15:15    Pracovní dílny II. na téma „Prožitkem k matematickým znalostem“
15:45 – 17:00    Pracovní dílny III. na téma „Matematická tradiční témata netradičně Hejného metodou“
17:00 – 17:15    Ukončení konference

V pracovních dílnách I. na téma „Strukturální aritmetická prostředí metodou RWCT“ si bude každý vybírat z prostředí Krokování,  Pavučiny, Dvojhadi, Ciferníková aritmetika nebo Abaku. Vždy se bude jednat o seznámení s tématem metodou I.N.S.E.R.T., seznámíme se s gradovanou sérií úloh z daného prostředí, ukážeme si, jak můžeme formulovat cíle výuky u jednotlivých úloh a zformulujeme kritéria úspěchu výuky. 

Pro kulaté stoly budou připraveni moderátoři na témata Domácí úkoly v Hejného metodě, Jsem sama ve sborovně s Hejného metodou – jaké mám možnosti sdílení, Pomůcky v Hejného metodě, Párový učitel a tandemová výuka v HM, Příprava kavárny pro rodiče a slasti i strasti při jednání s rodiči.  

V pracovních dílnách II. na téma „Prožitkem k matematickým znalostem“ dostanete na výběr z prostředí Dětský park, Singapurské úlohy v Hejného metodě, Cestování a konstrukce na mříži, Autobus, Chirurgie v rovině (proměna rovinných útvarů). V této části bude kladen důraz na prožitek při výuce matematiky, vyzkoušíme si techniku V – CH – D (vím, chci vědět, dozvěděl jsem se), opět si vyzkoušíme úlohy z daných oblastí řešit prožitkem, ale doplníme je o stanovení cílů a možností, jak získávat důkazy o učení.

V pracovních dílnách III. na téma „Matematická tradiční témata netradičně Hejného metodou“ se budeme zabývat Slovními úlohami a jejich zařazením do výuky Hejného metodou, Aditivními algoritmy (především pamětnými) v Hejného metodě, Multiplikativními algoritmy (především písemnými) v Hejného metodě, Zlomky v Hejného metodě nebo Rovnicemi v Hejného metodě. Zde se soustředíme na techniku E-U-R (evokace – uvědomění – reflexe), ukážeme si přípravu na hodinu matematiky Hejného metodou a vyzkoušíme si, jak tato tradiční témata zařazovat do konstruktivistické výuky.

V průběhu celého dne bude zajištěn pitný režim, společný oběd (12:15 – 13:00) a dopolední (10:15 – 10:45) a odpolední (15:15 – 15:45) přestávka s kávou a drobným občerstvením.      

Změna programu vyhrazena.


  Přečíst celou anotaci akreditovaného semináře

Cena se skládá z:

Ubytování: nezajišťujeme
Storno podmínky naleznete zde

Chcete uspořádat tento seminář u vás ve škole?

Cena: 2400 Kč za každého účastníka, v rozmezí 8-15 účastníků.

Máte-li zájem o realizaci tohoto semináře na vaší škole, vyplňte prosím poptávkový formulář.